Palvelumme

  • Yrityksille
  • Taloyhtiöille
  • Kotitalouksille
  • Vaihtolava/talkoolava tai pahvilava työmaalle
  • Tiesitkö, että noudamme ja tuhoamme myös arkaluontoiset paperit

Kierrätys yleisesti

Kierrätys tarkoittaa materiaalin tai asian käyttämistä hyödyksi uudessa yhteydessä. Se vähentää uuden raaka aineen tarvetta, minkä vuoksi se on ympäristöä säästävä ratkaisu. Kierrätettävä jäte voi olla esimerkiksi yhdyskunta- tai teollisuusjätettä. Kierrätystä varten jäte tulee lajitella materiaalin mukaan.

Yhdyskuntajätteestä me kierrätämme lasin, paperin, metallin, pahvin ja kartongin. Jokainen voi kierrättää laittamalla eteenpäin tavaraa, jota ei enää itse tarvitse. Lajittelematon sekajäte loppusijoitettaan Suomessa tavallisimmin kaatopaikoille. Vaikka jätteiden kokonaismäärä on kasvanut viime vuosina, on kaatopaikkajätteen määrä vähentynyt